บุคลากรกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

ตามปีการศึกษา ข้างล่างครับ

ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555

ผลNT O-NET2556

ปีการศึกษา2557

คู่มือและผลงานวิชาการ

 

สถาบันทดสอบฯ (สทศ)

ศูนย์ GPA


the world2m3unzip แล้ว copy ไปไว้ใน RPT

ข้อสังเกตการรายงานจุดเน้นฯ 2/2557

การจัดทำ ปพ.1 ปีการศึกษา2557
คำแนะนำเพิ่มเติม คู่มือการวัดผล
ประกาศกระทรวงให้เพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองในปพ.1
คู่มือการใช้ข้อสอบกลาง (สอบ 11 มีนาคม 2558 พร้อมกันทั้งเขตฯ)
report
ปรนัยT D Nดาว1 ดาว2ดาว3 ตัวUpdate p1-2558/1

 

 
 
 
ภาษาไทย KK2

somoso

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
 
 

โทร.[043-274697] [043-274204 fax]
MSN/E-mail : prapro29@esdc.go.th / Line : prasong29
z

 
70346