สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มีนาคม 2561  
:: กุมภาพันธ์ 2561
:: มกราคม 2561
:: ธันวาคม 2560
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งภาษีประจำปี2560 ประกาศเมื่อ 11-Feb-201809:58:45: am
   

เนื่องจากในรับรองภาษีประจำปี2560 นั้นสำนักงานขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าของเรื่องและผู้อำนวยการสินทรัพย์สพฐเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรอง  จึงเรียนแจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำให้ตรวจสอบและสามารถพิมพ์เอกสารได้ที่ข่าวด่วนภาษีประจำปี60 หน้าเว็บฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2

 
   แจ้งข้าราชการในสังกัดสพป.ขอนแก่นเขต2 ประกาศเมื่อ 29-Jan-201809:40:22: am
   

เนื่องจากกรมบัญชีกลางและสพฐ.ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงจาก กรมบัญชีกลางแล้วนั้น  เงินเดือนและการชำระภาษีประจำปี 2560  ผู้มีหน้าที่หักภาษี  ณ  ที่จ่าย  จะต้องเป็นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพี้นฐาน และในขณะนี้  กรมบัญชีกลางและสพฐ. อยู่ในช่วยตรวจสอบความถูกต้อง  จึงเรียนแจ้งข้าราชในสังกัดตามที่กล่าวมา

 
   แจ้งข้าราชการในสังกัด ประกาศเมื่อ 22-May-201708:31:02: am
   

เนื่องด้วยระบบการพิมพ์สลิปเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เป็นช่วยทดลองใช้งาน  ด้วยเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไปตามกรมบัญชีกลางกำหนด  จึงแจ้งให้ ข้าราชการครูในสังกัด สพป.ขก2 ทราบว่า  ระบบนี้ได้ทดลองใช้ กับข้าราชการครูได้เท่านั้น   ส่วนของข้าราชการบำนาญ และพนักงานราชการ  อยู่ในช่วงศึกษาหาแนวทางต่อไป

 
   แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประกาศเมื่อ 10-Apr-201708:16:14: am
   

เนื่องจากระบบสลิปเงินเดือนได้มีข้อปัญหาด้านInternet เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้พยายามเก็บกู้ข้อมูลให้สามารถดำเนินการได้ใช้งานเป็นปกติ ดังนั้น ข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำท่านที่ไม่มีหรือมีปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ 0813910772 ขอบคุณคะ

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์    admin_in4@hotmail.com    swatinfo