สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: กรกฎาคม 2561  
:: มิถุนายน 2561
:: พฤษภาคม 2561
:: เมษายน 2561
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   การพิมพ์สลิปเงินเดือนและภาษี ประกาศเมื่อ 29-Mar-201803:19:25: pm
   

เนื่องด้วยผู้อำนวยการสพป.ขอนแก่นเขต2และรองผู้อำนวยการ และผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการพิมพ์สลิปและภาษีจังได้รับความอนุเคราะห์จาก  นายสุทัศ   รัตนพลที  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.25  และนายเทอดชัย  บัวผาย  ผู้อำนวยการกลุ่มICT  ทำการปรับปรุงการพิมพ์สลิปเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานราชการ  ภาษีข้าราชการและภาษีพนักงานราชการ ในการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง  จึงขอบพระคุณในการปรับปรุงและพัฒนางานในครั้งนี้

ทั้งนี้ข้าราชการและผู้รับบำนาญหรือพนักงานราชการท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่  0813910772

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์    admin_in4@hotmail.com    swatinfo