สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มกราคม 2562  
:: ธันวาคม 2561
:: พฤศจิกายน 2561
:: ตุลาคม 2561
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนข้าราชการและพนักงานราชการ ประกาศเมื่อ 24-Oct-201802:57:29: pm
   

เนื่องจากระบบสลิปเงินเดือนอยู่ระหว่างปรับปรุงแจ้งให้ข้าราชการ  ข้าราชการบำนนาญและพนักงานราชการ ตรวจสอบชื่อ สกุล โรงเรียน ด้วยเลขบัตรประชาชน

ทังUsernameบัตรประชาชน

     Passwordบัตรประชาชน

ทั้งนี้สามารถแจ้งการปรับปรุงฐานข้อมุลของแต่ละบุคคลได้ที่0813910772

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์    admin_in4@hotmail.com    swatinfo