สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มกราคม 2561  
:: ธันวาคม 2560
:: พฤศจิกายน 2560
:: ตุลาคม 2560
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งข้าราชการในสังกัด ประกาศเมื่อ 22-May-201708:31:02: am
   

เนื่องด้วยระบบการพิมพ์สลิปเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เป็นช่วยทดลองใช้งาน  ด้วยเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไปตามกรมบัญชีกลางกำหนด  จึงแจ้งให้ ข้าราชการครูในสังกัด สพป.ขก2 ทราบว่า  ระบบนี้ได้ทดลองใช้ กับข้าราชการครูได้เท่านั้น   ส่วนของข้าราชการบำนาญ และพนักงานราชการ  อยู่ในช่วงศึกษาหาแนวทางต่อไป

 
   แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประกาศเมื่อ 10-Apr-201708:16:14: am
   

เนื่องจากระบบสลิปเงินเดือนได้มีข้อปัญหาด้านInternet เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้พยายามเก็บกู้ข้อมูลให้สามารถดำเนินการได้ใช้งานเป็นปกติ ดังนั้น ข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำท่านที่ไม่มีหรือมีปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ 0813910772 ขอบคุณคะ

 
   แจ้งการงดหักประกันชีวิตทุกบริษัทของข้าราชการ ประกาศเมื่อ 14-Mar-201610:54:36: am
   
 
   แจ้งพนักงานราชการและข้าราชการ ประกาศเมื่อ 01-Feb-201609:39:38: am
   
 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์    admin_in4@hotmail.com    swatinfo